ASSAJOS CLÍNICS I ESTUDIS DE CAMP

Cada cop més i de manera encertada, la indústria farmacèutica demanda la realització d’estudis de camp per demostrar la eficàcia o registre dels seus productes. Des de LLEIDAVET fa més de 10 anys que treballem en aquesta direcció, realitzant les tasques de camp, assessorant el personal tècnic de les empreses i potenciant el contacte ramader-farmacèutica.