CLÍNICA I SANITAT DELS BOVINS:

La resolució de la patologia clínica que sorgeix en el dia a dia de les explotacions és molt important. Sol.lucionar problemes d’obstetricia i patologia com són les diarrees neonatals, problemes respiratoris, mastitis i les malalties del post-part són una de les nostres prioritats.
La resolució d’aquests processos patològics van sempre acompanyats d’un assessorament i estudi personalitzat de l’explotació per tal de prevenir una patologia futura amb la màxima eficiencia. Garantim un seguiment amb les dades de l’explotació i fem recomanacions de millora del diagnòstic, la prevenció i el tractament d’aquestes patologies.

A LLEIDAVET SLP ens preocupa de manera especial la gestió de les malalties infeccioses que poden afectar els bovins, ja sigui a nivell d’explotació com d’àrea geogràfica. Per això també ens ocupem de mesures de bioseguretat i del benestar animal (Protocol Welfare Quality ®) com a puntals per al control, prevenció i erradicació de les malalties infeccioses.