FORMACIÓ TÈCNICA A PERSONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÈUTICA I L’ADMINISTRACIÓ

Històricament, part del personal de l’administració i també d’empreses del sector han estat “allunyades” del dia a dia de les explotacions de boví. Afortunadament, i d’un temps ençà, això està canviant. Aquests organismes i empreses veuen cada cop més necessari que el seu personal tècnic tingui un bon coneixement de les rutines d’una explotació de boví i també de les tasques que hi fem els veterinaris.

A LLEIDAVET SLP, periòdicament el personal d’aquests organismes i empreses, tenen la oportunitat d’acompanyar-nos en la nostra feina diària i poder aprendre una manera novedosa, moderna i eficient de treballar a les granges de boví.