QUALITAT DE LA LLET

La qualitat de la llet en les explotacions de boví lleteres afecta directament els ingressos de la granja i també a la salut dels animals. En aquest servei s’analitza de manera rutinaria i protocolitzada TOTS els factors implicats en la elaboració d’una llet de qualitat: funcionament de la màquina de munyir i dels sistemes de refrigeració de la llet, disseny, neteja i desinfecció de les instal.lacions; higiene i salut de les vaques. Considerem que una tasca important en aquesta àrea és la formació. Aquesta es dóna a través de xerrades periòdiques als treballadors per aconseguir una bona i eficient rutina de munyida. Així com per reduïr l’ús d’antibiòtics, implementant tractaments selectius de mamitis tant en lactació com en el moment de l’eixugat.

De nou, ens trobem davant d’una especialitat que requereix de la tecnologia més avançada per analitzar el funcionament de la maquinària i el procés de la munyida. A LLEDAVET SLP disposem d’aquesta tecnologia i de la capacitat d’analitzar-ne les dades informàticament, per acabar comunicant-la a les explotacions i la indústria lletera de manera eficient i entenedora.