LleidaVet, millorem la salut i el benestar dels bovins.

LLEIDAVET SLP és una empresa de serveis veterinaris fundada l’any 2004 i dedicada a la clínica, la gestió i l’assesorament de les granges de boví de llet i de carn. L’empresa i els veterinaris que en formen part estan especialitzats en tots els sistemes de producció bovina: la producció lletera, l’engreix i les explotacions de vaques reproductores de races càrnies. El camp d’actuació en les àrees de clínica i reproducció és principalment a Catalunya i Aragó, la xarxa de clients en les àrees d’assessormanent i formació abarca la Unió Europea, Sud Amèrica i Àfrica.

Des de 2004, a part de focalitzar els seus coneixements en les explotacions de boví, LLEIDAVET SLP assessora organismes oficials i empreses farmacèutiques del sector, així com l’àmbit universitari, formant part de grups d’investigació en diferents àrees dels sistemes productius del boví.

L'Equip humà

L’equip humà de LLEIDAVET SLP té un objectiu principal molt clar: Millorar la salut i el benestar dels bovins, i fer-ho amb la major eficiència possible pel ramader. Les nostres prioritats són: tenir cura de tot allò que envolta i afecta els bovins, assessorar el ramader en la gestió de les explotacions i maximitzar la eficiència dels processos productius.

Daniel Ponté Valldecabres

Llicenciat en veterinària per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 1998.

Soci co-fundador de LleidaVet SL desde 2004, responsable de l’àrea de Gestió de la reproducció en boví de llet.

Ramon Armengol Gelonch

Llicenciat en veterinària per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 1998

Doctor en veterinària por la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “Estudi epidemiològic de la neosporosi al Principat d’Andorra”, 2008.

Soci co-fundador de LleidaVet SL desde 2004, responsable de l’àrea de Malalties Infeccioses i Recría.

Professor Associat en el Doble Grau de Veterinària-Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL) des de 2010.

Jose Mallo Díaz

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Veterinària de la UAB, Barcelona, 1999.

Des de l’any 2007 treballa a LleidaVet SLP com a soci, responsable de l’àrea de Qualitat de la llet.

Professor Associat en el Doble Grau de Veterinària-Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL) des de 2018.

Joan Tutusaus Batlle

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Veterinària de La UAB, Barcelona, 2008.

Màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut per la Facultat de Medicina de la UdL, 2010.

Doctorat per la Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Programa de doctorat en Ciència y Tecnologia Agrària i Alimentària. “Aspectes clínics de la Infecció per Coxiella burnetii en boví lleter”, 2014.
Professor Associat en el Doble Grau de Veterinària –Ciència i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL), 2018.

A l’any 2018 s’incorpora a l’equip veterinari de l’empresa Lleidavet SLP.