CLÍNICA I SANITAT DELS BOVINS

La resolució de la patologia clínica que sorgeix en el dia a dia de les explotacions és molt important.

REPRODUCCIÓ BOVINA

La reproducció dels bovins és un punt crític per a l’èxit econòmic de les explotacions de vaques reproductores, ja sigui d’aptitud lletera com càrnia

QUALITAT DE LA LLET

La qualitat de la llet en les explotacions de boví lleteres afecta directament els ingressos de la granja i també a la salut dels animals.

ASSESSORAMENT DE LA REPOSICIÓ

La producció bovina que implica vaques reproductores requereix de la cría, com a futures mares, de les vedelles recent nascudes a la granja.

ASSAJOS CLÍNICS I ESTUDIS DE CAMP

Cada cop més i de manera encertada, la indústria farmacèutica demanda la realització d’estudis de camp per demostrar la eficàcia o registre dels seus productes.

FORMACIÓ DE PERSONAL DE GRANJA

Actualment, les explotacions de boví requereixen de treballadors especialitzats segons les seves àrees de treball.

FORMACIÓ TÈCNICA A PERSONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÈUTICA I L’ADMINISTRACIÓ

Històricament, part del personal de l’administració i també d’empreses del sector han estat “allunyades” del dia a dia de les explotacions de boví.

XERRADES DIVULGATIVES I CONFERÈNCIES

Aquest servei complementa l’àrea de formació.