REPRODUCCIÓ BOVINA

La reproducció dels bovins és un punt crític per a l’èxit econòmic de les explotacions de vaques reproductores, ja sigui d’aptitud lletera com càrnia.
A LLEIDAVET SLP ens dediquem a dissenyar estratègies molt personalitzades per a cada explotació per tal de garantir l’èxit d’una òptima eficiència reproductiva.

Per aconseguir això, fem ús de tècniques ecogràfiques, suport informàtic, protocols hormonals i de maneig i transferència d’embrions. L’èxit per obtenir una bona eficiència reproductiva a les explotacions implica l’anàlisi de factors com les instal.lacions, l’estrés per calor i la nutrició. És per això que a LLEIDAVET SLP considerem indispensable reunir-nos amb totes les parts implicades en la granja per tal de maximitzar la millora.